Menu

ABSU - UGBN

www.absugbn.be

De Algemene Belgische Schoonmaak- en Ontsmettingsunie verenigt alle professionele bedrijven in de schoonmaak-, ontsmettings-, zware industriële schoonmaak-, afval- en schoorsteenveegsector.

De ABSU is de representatieve federatie ten opzichte van de overheid, de syndicaten en de FENI (Europese federatie van industriële schoonmaakbedrijven). Buiten haar vertegenwoordiging bij de paritaire commissie n°121, neemt ze eveneens deel aan het beheer van het sociaal fonds en de vormingscentra van de schoonmaak.

Persberichten ABSU - UGBN